Prowadzę Warsztaty:

– w Szkołach i Przedszkolach na poziomie dostosowanym do wiedzy słuchaczy z zakresu przepisów ruchu drogowego dotyczących pieszych i rowerzystów;

– w Zakładach pracy dla osób posiadających prawo jazdy z zakresu zmian w przepisach ruchu drogowego, niejasnych sytuacji drogowych i skrzyżowań ( przejazd przez skrzyżowanie z ruchem okrężnym, sygnalizacja świetlna kolizyjna i bezkolizyjna, …);