POZNAJ MNIE I MÓJ OSK

Uprawnienia Instruktora nauki jazdy kat. A, B, C, E posiadam od 15 lat, a Egzaminatora kat. B od 9 lat. Od 2006 r. czynnie wykonuję zawód Instruktora, co pozwoliło mi wypracować skuteczne metody i techniki szkolenia kursantów. Moim priorytetem w szkoleniu jest nauczyć jeździć, wówczas egzamin będzie formalnością. Moje szkolenie nie polega na nauce schematów tylko na wypracowaniu umiejętności właściwej obserwacji sytuacji na drodze, przewidywaniu zdarzeń i umiejętności właściwego reagowania na nie.

Swoją wiedzą z zakresu przepisów ruchu drogowego dzieliłem się przez 6 lat na antenie Polskiego Radia Rzeszów, jako współprowadzący audycję „Jazda kontrolowana”.

OSK TMJ Pogroszewski wyróżnia mój autorski program szkolenia oparty na piętnastoletnim doświadczeniu, spersonalizowanym podejściu do kursanta i innowacyjnych metodach nauczania. Na wykładach wykorzystuję opracowaną przeze mnie w formie elektronicznej szeroką bazę pytań dot. konkretnych skrzyżowań i problemów występujących podczas nauki jazdy.  Z uwagi na fakt, iż posiadam uprawnienia Egzaminatora prowadzone przez mnie szkolenie oparte jest na poleceniach zbieżnych z tymi wydawanymi podczas egzaminu, co pozwala kursantowi oswoić się z ich brzmieniem,  ich zrozumienie i  właściwą na nie reakcje.