Egzamin z TMJ Pogroszewski

Niezbędna wiedza 🙂

1. Nie możesz omijać pojazdu który zatrzymał się żeby ustąpić pierwszeństwa pieszemu. Zwróć uwagę, że nie ważne czy jest przejście dla pieszych czy nie.

2. Kursanci często mylą te trzy manewry. Przeanalizuj wnikliwie i zapamiętaj co to jest omijanie, wymijanie i wyprzedzanie.

3. Znak STÓJ, Do czego nas zobowiązuje.

4. Gdy skręcasz musisz ustąpić pierwszeństwa pieszemu, nawet gdy nie ma przejścia dla pieszych. Gdy jedziesz prosto to pieszy ustępuje Tobie pierwszeństwa.

5. To jest manewr wyprzedzania. Nawet gdy jedziesz tylko 5 km/h szybciej od pojazdu który jedzie obok ciebie. Przed przejściem i na przejściu jest to zabronione.

6. Z której strony podjechać do dystrybutora?

7. Gdzie należy się zatrzymać w związku ze znakiem STOP ?

8. Gdzie należy się zatrzymać mając strzałkę skrętu warunkowego ?

9. Włączanie kierunkowskazu podczas omijania

10. Musisz najechać na linię podwójną ciągłą,jeśli zmusza cię do tego sytuacja na drodze

Od czego zacząć ?

  • umów się telefonicznie ( 602 470 851 ) lub e-mail ( biuro@tmj-osk.pl ) na spotkanie organizacyjne w TMJ Pogroszewski, m.in. w celu uzyskania zniżki na badania lekarskie,

  • odbądź wizytę u lekarza uprawnionego do badania kandydatów na kierowców w celu uzyskania orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami

  • wykonaj zdjęcie wymagane do prawa jazdy (aktualna i kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm)

  • udaj się do Starostwa właściwego dla miejsca zameldowania, celem pobrania Numeru  PKK

Dokumenty niezbędne do uzyskania NR PKK

  • wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy,

  • dowód osobisty lub paszport (do wglądu),

  • aktualna i kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm wymagana do prawa jazdy

  • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami (wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców),

  • pisemna zgoda rodzica lub opiekuna, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat, a do uzyskania pełnoletniości pozostało mniej niż 3 miesiące,